Lê Văn Hiếu

 
Nhà thơ LÊ VĂN HIẾU
 

Quê quán: Bình Định.

Hiện ở Lâm đồng.

Tác phẩm thơ dã xuất bản:

      *Tự tình 1989.

      *Khi mặt trời chưa mọc 2002.

      *Đêm đom đóm (thơ thiếu nhi) 2008.

Và nhiều tác phẩm in chung…