Mai Thanh Vinh

 
Nhà thơ MAI THANH VINH
 
Quê: Đà Nẵng
Hiện sống, dạy học và viết tại Quảng Nam
Có thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí, tuyển tập
                              và một số trang mạng...
 
Các tác phẩm Thơ đã xuất bản:
       *KHÁT TRĂNG - NXB Đà Nẵng 2003 
       *GÓC KHUẤT - Hội VHNT Quảng Nam 2008