Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh

 
 
 MỘC NHÂN - LÊ ĐỨC THỊNH
 
Sinh năm
Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Hiện là giáo viên Trường PTCS Nguyễn Trãi, Đại Lộc, Quàng Nam