Nguyễn Đình Bổn

 
Nhà văn NGUYỄN ĐÌNH BỔN
 

Sinh năm 1962 tại Quảng Nam

Sau 1975 theo gia đình sống tại một vùng quê của

                                             Đồng bằng sông Cửu Long gần 20 năm.

Hiện đang sống vớI nghề nghiệp tự do tại Sài Gòn

 

Tác phẩm đã xuất bản:

     * ĐUỔI QUỶ - NXB Văn Nghệ

     * GIỮA TRẦN GIAN và ĐỊA NGỤC - NXB Lao Động

     * PHƯỢNG TRẮNG - NXB Kim Đồng

Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1. VĂN:
 
 
 
 
2. THƠ:
 
 
* VÀ MỘT SỐ BÀI THƠ ĐĂNG TRÊN TRANG THƠ CHUNG