Nguyễn Đông Nhật

 
Nhà thơ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
 
Năm sinh: 1950
Quê quán: Giao Thủy, Đại Hòa, Đại Lộc,
Quảng Nam.
Tác phẩm Thơ đã xuất bản:
      *Trong hoàng hôn gió (1995)
      *Trăng của ngày (1999)  
      *Thơ bốn câu (2001)
      *Bài ca của gió (2002)
      *Phía sau tôi (2003)
      *Một trăm bài thơ (2004)

Thơ in báo từ năm 1969. Từ năm 1975 đến nay, thơ và bài viết
in trên khoảng 80 tờ báo và tạp chí… và trong khoảng 30 tuyển tập thơ…
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                                               (TrangThơ)
 
& Các bài thơ khác đăng trên các trang thơ chung
 
 
2. VĂN:
 
 
 
 
3. BÌNH LUẬN: