Nguyễn Giúp

 
Nhà thơ NGUYỄN GIÚP
 
Sinh năm: 1961
Quê: Đại Lộc- Quảng nam
Giáo viên - Trường THCS Trần Hưng Đạo- Đại Lộc
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Quảng Nam
Đã có thơ đăng trên các Tuyển Thơ, Tạp Chí,
                                       Trang mạng...
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
 
 
 
& Nhiều bài thơ đăng trên các trang thơ chung