Nguyễn Hải Triều

 
Nhà thơ NGUYỄN HẢI TRIỀU 
 
Sinh năm 1958.

Quê quán: Làng Đại An, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam

Hiện công tác tại Phòng VH & TT huyện Đại Lộc, Quảng Nam

Hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Nam.

 

Tác phẩm :

 
* Đại Lộc- một vùng văn hóa - NXB Đà Nẵng 1995
                                              (Viết chung với Vũ Giang)

* Rơm rạ mùa - Thơ- Hội VH-NT Quảng Nam 2007