Nguyễn Hàn Chung

 
Nhà thơ NGUYỄN HÀN CHUNG
 

Năm sinh : 1951

Nguyên quán : Điện Bàn - Quảng Nam

Dạy học tại Điện Bàn, Quảng Nam

Từ 2006 đến nay định cư tại Hoa Kỳ

 

Tác phẩm đã xuất bản :

  - Tìm tôi trong bóng ( Thơ, 1999 )

  - Nói hộ phù du ( Thơ , 2002 )

  -Nghịch lưu của tuổi (Thơ,2011)

  - & nhiều tập thơ in chung

 

Giải thưởng :

  -Thơ Lục Bát báo Văn Nghệ (Hội nhà văn Việt Nam 2002)

  - Bình thơ báo Giáo Dục thời đại 2001