Nguyễn Hữu Thuỵ

 
 
Nhà thơ NGUYỄN HỮU THUỴ
 
Sinh năm 1954
Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Sau 1975, sống & viết ở Sài Gòn
Có thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí, trang mạng
 
Tác phẩm Thơ đã xuất bản:
 
   *HOA TIM - NXB Trẻ 1997
   * NGUYỄN - NXB Lao Động 2011 (chung 4 tác giả)
 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
& Nhiều bài thơ khác đăng trên các trang thơ chung