Nguyễn Lãm Thắng

 
Nhà thơ NGUYỄN LÃM THẮNG
 

Sinh: 1973. Quê: Đại Lộc, Quảng Nam

Hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế

Giảng viên Khoa Ngữ văn

                               Trường ĐHSP Huế

 

Tác phẩm thơ đã in:

ĐIỆP NGỮ TÌNH

Nxb. Hội Nhà văn, 2006

Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
 
 
 
Và một số bài thơ khác đăng trên trang thơ chung