Nguyễn Lương Hiệu

 
 
Nhà thơ NGUYỄN LƯƠNG HIỆU
 
sinh năm 1957
Quê quán: Duy An, Duy xuyên, Quảng Nam
Hiện sống & viết tại Sài Gòn
Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM
Hội viên Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam
Hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM
 
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
   *KHOẢNG NẮNG (1994)
   *PHÙ SA THÀNH PHỐ (1997)
   *ĐI NGƯỢC - NXB Văn Nghệ 2010
   *NGUYỄN - NXB Lao Động 2011 ( chung 4 tác giả)
 
 
 
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
 
& Một số bài thơ đăng trên các trang thơ chung
 
 
1. VĂN: