Nguyễn Ngọc Nghĩa

 
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC NGHĨA
 
Sinh năm 1955
Tại Thanh Bồ, Đà Nẵng
Cựu sinh viên Khoa Chính trị Kinh Doanh, Đại học Đà Lạt
 
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
       * MƯA ĐÁ (1973)
       * TƯƠNG TƯ CA (1974)
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
& Nhiều bài đăng trên các trang thơ chung