Nguyễn Nhã Tiên

 
 
Nhà thơ NGUYỄN NHÃ TIÊN
 

Bút hiệu khác : Dã Châu

Sinh ngày 9.10.1952

Quê làng Phường Đông ( Mỹ Hảo ),Xã Đại Phong,

                   Đại Lộc,Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Thành Phố Đã Nẵng

 

Dạy học, viết báo và làm thơ

Hội viên Hội Nhà Văn Thành Phố Đà Nẵng

 

Tác phẩm:

 

* Thơ cho người  (GIÓ MỚI - 1972)

* Mênh mông quê nhà  (Nxb Đà Nẵng-1996)

* Cõi về  (Nxb Đà Nẵng-1997)

* Khúc hồi âm của lá  (Nxb Hội Nhà văn-2003)

* Ngày bắt đầu truyền thuyết  (Nxb Đà Nẵng-2004)