Nguyễn Nho Khiêm

 
 
     Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM
 
Sinh năm Nhâm Dần- 1962
Quê quán: Làng La Qua, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Hiện là Chủ tịch Hội Nhà Văn TP Đà Nẵng, Tổng biên tập
                                                                           Tạp chí NON NƯỚC
 
Tác phẩm đã xuất bản:
    *KHÓI TOẢ BÊN TRỜI - NXB Đà Nẵng 1994
     *BÊN NGOÀI CÁNH ĐỒNG - NXB Đá Nẵng 2003
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                              (Trang Thơ)
                    
& Nhiều bài thơ khác đăng trên các trang thơ chung