Phạm Tấn Dũng

alt
Nhà thơ PHẠM TẤN DŨNG
 

Sinh năm 1962

Tại Gò Nổi, làng Bảo An, Điện Quang, Điện Bàn,

                                                          Quảng Nam.

Hiện nay: C.ty Tư Vấn Thiết Kế Mỹ Thuật Trung Du,

              Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.

Hội Viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam

Có thơ đăng trên các báo, tạp chí & nhiều tuyển tập.

 

Tác phẩm thơ đã xuất bản: PHÍA SÓNG

Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
                                       (Trang Thơ)