Phan Hoàng

 
 
Nhà thơ PHAN HOÀNG
 
 
Sinh năm 1967
 
Quê quán: Tây Hoà, Phú yên

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Hội viên Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Chủ biên Tạp chí ĐƯƠNG THỜI & Trang web Nhà văn TP.HCM

 

Tác phẩm đã xuất bản:

- Tượng tình (thơ)

- Hộp đen báo bão (thơ)

- Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (3 tập, tái bản 4 lần)

- Phỏng vấn Người Sài Gòn (2 tập)

- Phỏng vấn Người Hà Nội (2 tập, tái bản 2 lần)

- Dạ, thưa thầy... (tái bản 2 lần)