Phụng Lam

 
Nhà thơ PHỤNG LAM
 
Sinh năm 1938
Quê quán: làng Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn TP  Đà Nẵng
Tác phẩm đã xuất bản:
   *KHÚC LƯU VONG BẦY CHIM SẼ - NXB Đà Nẵng 2006
   *MÙA GIÓ NGƯỢC - NXB Văn Học 2011
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
& Nhiều bài thơ khác đăng trên các trang thơ chung