Tóc Nguyệt ( Ngọc Tuyết )

 
Nhà thơ TÓC NGUYỆT 
 
Tên thật: NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Các bút danh: TÓC NGUYỆT, NGỌC TUYẾT
Sinh tại Đà Nẵng
Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM
 
Tác phẩm đã xuất bản:
     *Giọt đầy giọt vơi (2005)
     *Lá trở (2006)
     *Sang mùa (2007)
     *Nháp (2009)
     *Mót (2011)