Trần Mai Hường

 
Nhà thơ TRẦN MAI HƯỜNG
 
Sinh năm 1970
Quê quán Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM
Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn
 
Các tác phẩm Thơ đã in:
           *SÓNG KHÁT - NXB Văn Học 2009
           *ĐÓ LÀ EM - NXB Hội Nhà văn 2010
Sẽ in: PHỤC DỰNG