Võ Văn Pho

 
Nhà thơ VÕ VĂN PHO
 
Sinh năm 1956
Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam
Hiện Dạy học & Làm thơ tại Sài Gòn
Có Thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí, tuyển tập...
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
   * TRĂNG KHÔNG MÙA - NXB Văn Học 2011
Bài đã lên sóng SÔNG THƠ:
 
1.THƠ:
 
 
 
 
 
 
 
& Nhiều bài thơ khác đăng trên các trang thơ chung