Ca khúc ĐÀ LẠT GIÓ và MÂY

                       Thơ NGUYỄN LƯƠNG HIỆU - Nhạc: PHẠM TRỌNG CẦU - Trình bày: ĐỨC TUẤN