Ca khúc TÌNH LÊN XANH KÍN LÒNG

                                                  Thơ: HÀ NGUYÊN DŨNG - Nhạc: THANH TRANG