NGƯỜI MẸ TRONG MƠ - Bài hát của cậu bé Mông Cổ mồ côi