RU CON TÌNH CŨ - Đynh Trầm Ca

Nhạc: ĐYNH TRẦM CA - Trình bày: KHÁNH LY