SẦU ĐÔNG

                          Nhạc: KHÁNH BĂNG - Trình bày: Elvis PHƯƠNG