SÔNG QUÊ - Đynh Trầm Ca

Nhạc ĐYNH TRẦM CA - Trình bày: HOÀNG LAN & THẾ SƠN