THƯƠNG MÀU HOA PHƯỢNG

1.LK NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG
                     & LƯU BÚT NGÀY XANH
 
2. PHƯỢNG HỒNG - Minh Quân
  
 **  PHƯỢNG HỒNG - Duy Quang
 
***  PHƯỢNG HỒNG - Vũ Khanh 
 
3. NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - Thái Thanh
 
  NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - Thanh Ngọc
 
4. TRẢ LẠI EM YÊU - Thanh Lan & Vũ Khanh
 
5. NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG - Thanh Tuyền
 
6. CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI - Khánh Ly
 
7. PHƯỢNG HỒNG - Thái Châu 
 
8. THÀ NHƯ GIỌT MƯA - Duy Quang
 
 
9. TRƯỜNG XƯA, BẠN CŨ - Hương Lan