MƠ THU

 
                        Ca sĩ QUỲNH NHƯ
 
 
 
 
 
 
 Ca khúc  MƠ THU
 Thơ : TRƯƠNG NAM HƯƠNG
 Nhạc: Lê Minh Hải - Trình bày: Quỳnh Như