NẮNG Ô MAI

 
                        Ca sĩ QUỲNH NHƯ
 
 
 
 
                     Ca khúc NẮNG Ô MAI
                  Thơ: TRƯƠNG NAM HƯƠNG
        Nhạc: Võ Công Diên - Trình bày: Quỳnh Như