NHÀ THƠ và XUÂN BUỒN

                                Ca sĩ DOÃN MINH
 
 
 
         Ca khúc NHÀ THƠ & XUÂN BUỒN
                   Thơ: TRƯƠNG NAM HƯƠNG
     Nhạc: Phạm Nguyễn - Trình bày: Doãn Minh