SÔNG TIỀN NGÀY XA EM

                 Thơ TRƯƠNG NAM HƯƠNG
      Nhạc: Võ Công Diên - Trình bày: Quốc Duy