TỤNG CA CỎ

 
             Ca sĩ QUANG MINH
                Ca khúc TỤNG CA CỎ
              Thơ: TRƯƠNG NAM HƯƠNG
    Nhạc: Lê Trung Tín - Trình bày: Quang Minh