THU - Nguyễn Giúp

 

              
Bữa về trời đã vàng trăng
Em gửi chút gì lên vạt cỏ
Cho bờ môi chua chát nỗi sầu

Đời như gió chở đêm đi dạo

Đêm cựa mình tách vỡ

 

 

 

 

Trời thật gần mà tình chừng xa lắm
Với tay chợt dịu những vì sao

Những vì sao đi về đâu mà lặng lẽ

Váy hoa tròng trành câu thơ

 
Trở lại mùa thu vạn dặm

Bóng vàng bóng xanh bong bóng
Rợp buồn vui đáy giếng

Rửa ngọc cho trong tiếng cười


Tiếng cười tràn lan cỏ ngủ
Xênh xang em về
Rồi từ đây rất mịn
Vàng trăng chảy dọc thu…
 
Nguyễn Giúp
Lên sóng lúc 7:35 ngày 19.9.2011