NÓI VỚI BẠN

                                                            PHẠM TẤN DŨNG

        

 

 

 

 
 
 
 
 
NÓI VỚI BẠN

 

Khi nỗi đau ngang bằng hạnh phúc

thì bạn ơi

giữa tóc ải và mây đang trổ lộc

tiếp sức mình

bằng mắt mở hồn nhiên

 

Ngày đã lên bằng tia nắng mở

những siêu sinh

rớt

đọng kiếp người

 

Hãy mơn trớn vưốt ve

những nhân sinh bụi cát

buồn làm chi

sinh nở dưới mặt trời

 

Thì cứ an nhiên

hòa với cuộc

cầm nỗi buồn

                    mà hứng

                                   giọt  vui.

 

 

 

                                                Lên sóng lúc 16: 40 /01.7.2011