EM và LỤC BÁT & 2 BÀI THƠ KHÁC

               LÊ THỊ ĐIỂM
 
 
 
Em và lục bát

 

Tặng tác giả: Lục bát và em

“Ta cầm tuổi ngựa rong chơi

Bán rao ngày tháng để mà hờn em” *

 

Thì “em nguyên vẹn tấm chồng”

tháng ngày gỡ mối bòng bong để mà

Lỡ  bồi chi

hạt mưa sa

Cớ sao cành trúc la đà à ơi

Lỡ xưa

lạc nửa cuộc đời

Chừ!

vò võ

hứng

tả tơi giọt hờn

 

Người đi rao bán cô đơn

Còn không

một dáng xuân

hong cọng ngò?

 

Chạm vào day dứt câu thơ

Chòng chành rơi

giữa đôi bờ thực hư

Xin đừng vàng nữa hỡi thu

Heo may thổi lạnh,

lời ru không tròn

 

* Hai câu  thơ trong bài “Lục bát và em” của Nguyễn Tấn Ái
 
 
 
 
                                        Đừng…
 

Đừng là biển gọi nồm dậy sóng

Đừng là mây khiến gió bạc đầu

Đừng đốt lửa giữa đông lạnh giá

Giọt nắng cuối ngày biết trốn vào đâu?
 

 

 

Còn tia nắng sót
 
Ngõ hồn dẫu đã xanh rêu

Hoàng hôn khuyết

Mảnh trăng chiều soi nghiêng

Nhịp tim lạnh buốt cõi riêng

Còn tia nắng sót bình yên cuối ngày

                                               

                                        Lê Thị Điểm
                                        
                                        Lên sóng lúc 19:25 ngày 02.10.2011