CA KHÚC ĐÌNH LÁNG

 
 
   Ca khúc BÌNH GIÃ, EM & TÔI
         Trình bày: XUÂN HẢI