MAHAN, INNIBIKITA !

            HOÀNG THUỶ BIỂN
 
 
 
 
 

 

Mahan, Innibikita!

 

Mahan, Innibikita!

Chữ tôi xanh lề trang giấy em

Lời tôi viết xuống như tình tự:

Mahan, Innibikita!

 

Mahan, Innibikita!

Lời tôi gửi nữ tu thánh tâm;

Mahan, Innibikita!

Chữ xanh ngực trái tôi đã xâm. 

 

Mahan, Innibikita!

Tên em trong ký ức viết hoa:

Mahan, Innibikita!

Mahan, Innibikita!

 

Hoàng Thủy Biển