SÔNG HÀN, MỘT CHIỀU 1974

              HOÀNG THUỶ BIỂN
 
 
Tóc bay bay, nghìn tay vẫy gọi,
Sông Hàn luống cuống chảy ngập ngừng;
Mắt em cười đuôi dài sao chỗi,
Mời tôi về một đoạn đường chung.
 
Đoạn đường không đếm bằng cây số,
Mà đếm cùng nhau những bước chân.
Dù mai sau nhìn nhau mắt gỗ,
Đừng quên chiều vai với vai gần.
 
Bên em, vai giữ đều khoảng cách.
Sợ gần, tôi tự khai miền sâu,
Sợ gần, em đọc ra ẩn mật
Và tình yêu tôi bớt nhiệm mầu.
 
Bên em, tôi giữ đều nhịp bước,
Sợ xa, tay với không tới em,
Sợ xa, khuất bóng vào năm tháng
Và trong nhau nhoà nhạt trắng đen. 
 
 
 
Em bước chậm, tôi bước chậm,
Nhịp chân theo nhịp chảy sông êm;
Em đứng lại, tôi đứng lại,
Nghe tiếng rơi xuống sâu đáy tim?
 
Khoan nhé, đường phố đèn khoan đỏ,
Chiều khoan phai vàng nắng trên sông;
Khoan nhé, đường về khoan lối rẽ,
Chia tay khả thể biệt muôn trùng.
 
Hoàng Thuỷ Biển
 
Lên sóng lúc 16:00 ngày 11.9.2011